NIEPODLEGŁA 2019 (22 LIPIEC - 05 LISTOPAD 2019)

  • Plakat "Niepodległa 2019"

    Plakat "Niepodległa 2019"

Projekt "Niepodległa 2019" skierowany jest do osób przebywających w ośrodkach leczniczych - opiekuńczych, którzy ze względu na różne ograniczenia (zmaganie się z chorobą, niepełnosprawnością, starością i samotnością) nie są w stanie uczestniczyć w ofercie kulturalnej dostępnej publicznie. Stanowią oni zatem grupę wykluczonych z aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno- kulturalnym. W świadomy sposób wybieraliśmy mniejsze miasta i wsie regionu, gdyż z oczywistych powodów dostępność do narodowych dóbr kultury jest tam mniejsza. Trzeba dodać, że w naszych działaniach nie traktujemy sztuki li tylko jako nośnika doświadczenia estetycznego lecz także arteterapeutycznego. Projekt nasz składał się z prelekcji historycznych, koncertów muzyki patriotycznej i wystaw. Podstawowym celem "Niepodległej 2019" jest włączanie osób wykluczonych z uczestnictwa w kulturze w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń niepodległościowych.

 

W ramach projektu "Niepodległa 2019" odwiedziliśmy pacjentów kilkunastu instytucji leczniczo - pomocowych z terenu całej Wielkopolski, wykonując łącznie kilkadziesiąt koncertów i wystaw.

 

Koncerty zespołu "Brygada Tango" oraz Wystawy pt. "Okno dla Wolności" autorstwa Piotra Paraniaka wykonane zostały dla pacjentów następujących ośrodków:

 

- Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie
- Dom Pomocy Społecznej we Wrześni
- Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach
- Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
- Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
- Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach
- Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu

 

Recitale Natalii Nowaczyk pt. "Piosenki patriotyczne".

Wykonane zostały dla pacjentów następujących instytucji:
- Dom Pomocy Społecznej w Kobylnikach

- Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu
- Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
- Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach
- Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach
- Dom Pomocy Społecznej w Przybrodzie

 

Zobacz galerię NIEPOGLEGŁA 2019

 

Projekt "Niepodległa 2019" dofinansowany został ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 - 2022

w ramach projektu dotacyjnego NIEPODLEGŁA