INFORMACJE / CELE

  • nasze motto: "Sztuką wspieramy Zdrowie, a Życiu nadajemy Ton"

    nasze motto: "Sztuką wspieramy Zdrowie, a Życiu nadajemy Ton"

Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt to nowa instytucja kulturalno-społeczna, zarejestrowana 28 maja 2015 roku. Powstała z inicjatywy grupy osób związanych z wykonywaniem, animowaniem czy propagowaniem działań w przestrzeni szeroko rozumianej kultury, sztuki, edukacji i (arte)terapii.

 

W skład Członków SWSEiT ArteFakt wchodzą osoby o różnych zawodach i zainteresowaniach. Wśród nas są min. artyści muzycy, aktorzy i plastycy; pedagodzy, psycholodzy i filozofowie; arte i muzykoterapeuci oraz przedstawiciele innych profesji, których łączy wspólna idea - idea niesienia pomocy osobom potrzebującym.

 

Celem naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działań w przestrzeni szeroko rozumianej kultury i sztuki oraz edukacji i terapii poprzez sztukę przez (min.§7 statutu):

 

- promocję i rozpowszechnianie twórczości artystycznej,

- propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce,

- umożliwianie jak najszerszego korzystania z dóbr kultury i sztuki,

- propagowanie profilaktyki zdrowotnej i terapii poprzez sztukę,

- działanie na rzecz ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia,

- działanie na rzecz pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i zagrożonym wykluczeniem społecznym,

- działanie charytatywne,

- kształtowanie właściwych postaw społecznych i krzewienie wiedzy o sztuce i terapii poprzez sztukę,

- podnoszenie kompetencji kulturowych.

 

Naszą misją jest upowszechnianie kultury oraz wykorzystanie sztuki i jej terapeutycznych walorów (arteterapia i muzykoterapia) do niesienia pomocy osobom chorym i wykluczonym społecznie. Stąd nasz pomysł na koncerty, warsztaty, edukację i leczenie sztuką w ośrodkach onkologicznych...

Pomóż nam pomagać

 

Wpłać 1% Twojego podatku dla naszej OPP

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SZTUKI,

EDUKACJI I TERAPII ArteFakt

KRS: 0000560496

Jeśli jest Ci bliska sercu nasza idea pomagania, zachęcamy do wpłaty darowizny na realizację założonych przez nas celów.

BGŻ BNP Paribas S.A.

43 2030 0045 1110 0000 0284 9870

 

Dziękujemy!

PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP