NIEPODLEGŁA (23 LIPIEC – 01 SIERPIEŃ 2018)

  • Plakat "Niepodległa"

    Plakat "Niepodległa"

 

 W ramach projektu "Niepodległa" zorganizowaliśmy 16 wydarzeń artystycznych:

- 8 bezpłatnych koncertów dla pacjentów różnych ośrodków leczniczych i opiekuńczych, którzy z powodu choroby, czy niepełnosprawności nie są w stanie uczestniczyć w ofercie kulturalnej dostępnej w przestrzeni publicznej. Koncerty zorganizowane w ośrodkach leczniczych i opiekuńczych przyjmują formę muzykoterapii receptywnej;

- 4 warsztatowe spotkania literackie przygotowane i przeprowadzone przez Krzysztofa Samela (spotkanie literackie jako forma biblioterapii), podczas którego zostaną rozdane egzemplarze książki "Moja pieśń. Refleksja o życiu, muzyce i terapii muzycznej w leczeniu onkologicznym";

- 4 wystawy pt. "Wolność" przygotowane przez artystę malarza Piotra Paraniaka

 

Harmonogram koncertów i wystaw w ramach projektu:

 

23.07.18 – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej

- koncert zespołu „Brygada Tango

- wystawa malarska pt. „Wolność” autorstwa Piotra Paraniaka

- warsztat biblioterapeutyczny przygotowany przez Krzysztofa Samela pt. "Moja Pieśń"

 

24.07.18 – Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

- koncert piosenek patriotycznych w wykonaniu Natalii Nowaczyk

 

25.07.18 – Wielkopolskie Centrum Onkologii

-koncert piosenek patriotycznych w wykonaniu Natalii Nowaczyk

 

26.07.18 – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory

- koncert zespołu „Brygada Tango

- wystawa malarska pt. „Wolność” autorstwa Piotra Paraniaka

- warsztat biblioterapeutyczny przygotowany przez Krzysztofa Samela pt. "Moja Pieśń"

 

27.07.18 – Hospicjum Palium

-koncert piosenek patriotycznych w wykonaniu Natalii Nowaczyk

 

28.07.18 – Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”

-koncert piosenek patriotycznych w wykonaniu Natalii Nowaczyk

 

29.07.18 – Dom Pobytu Seniora przy ul. Lechickiej

- koncert zespołu „Brygada Tango

- wystawa malarska pt. „Wolność” autorstwa Piotra Paraniaka

- warsztat biblioterapeutyczny przygotowany przez Krzysztofa Samela pt. "Moja Pieśń" 

 

01.08.18 - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego

- koncert zespołu „Brygada Tango

- wystawa malarska pt. „Wolność” autorstwa Piotra Paraniaka

- warsztat biblioterapeutyczny przygotowany przez Krzysztofa Samela pt. "Moja Pieśń"

 

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego