IV Poznańskie Dni Sztuki i Zdrowia (26 czerwiec - 09 sierpień 2021)

W ramach IV Poznańskich Dni Sztuki i Zdrowia wykonano łącznie 8 działań artystycznych:

I. W ośrodkach opiekuńczo- leczniczych (działania w ramach wolontariatu)

- 2 charytatywne koncerty (koncerty jako forma muzykoterapii receptywnej),

- 2 charytatywne spotkania autorskie z reżyserem i scenarzystą filmowym (spotkanie przyjmą formę filmoterapii)".

II. W ośrodkach kultury (działania ogólnodostępne w ośrodkach kultury miasta Poznań)

- 2 bezpłatne koncerty,

- 2 bezpłatne spotkania autorskie.

Działania charytatywne (koncerty, spotkania autorskie) wykonane zostały dla podopiecznych następujących organizacji:

- "Fundacja Petra Senior" (fundacja zajmuje opieką, terapią i pracą na rzecz seniorów. PETRA (z łac. OPOKA) to akronim od słów Pomoc-Edukacja-Terapia-Rehabilitacja-Aktywizacja. To główne kierunki działań Fundacji PETRA senior),

- "Stowarzyszenie Mali bracia Ubogich" (stowarzyszenie zajmuje się opieką wolontariacką nad osobami starszymi i samotnymi mieszkającymi w swoich domach).

Fundacja "Perta Senior" sprawuje opiekę nad podopiecznymi w swojej siedzibie, zatem zaplanowane działania charytatywne odbyły się w pomieszczeniach fundacji. Z kolei specyfika opieki oferowanej przez "Stowarzyszenie mali Bracia Ubogich" (opieka domowa nad seniorem) wymagała przygotowania dwóch (spersonalizowanych dla podopiecznych stowarzyszenia) filmów. Filmy te zostały udostępniane podopiecznym przy wykorzystaniu własnych urządzeń odtwarzających wolontariuszy stowarzyszenia.

 

Harmonogram:

1. 26.06.2021 - Spotkanie autorskie pt. "Paryski wernisaż" w Domu Kultury "Stokrotka".

2. 29.06.2021 - Koncert zespołu "Tango Fogg - zapomniana piosenka" w siedzibie "Fundacji Petra Senior".

3. 29.06.2021 - Koncert zespołu "Tango Fogg - zapomniana piosenka" w Domu Kultury "Stokrotka".

4. 30.06.2021 - Spotkanie autorskie pt. "Paryski wernisaż" w Domu Kultury "Orle Gniazdo".

5. 01.07.2021 - Spotkanie autorskie pt. "Paryski wernisaż" w siedzibie "Fundacji Petra Senior".

6. 20.07.2021 - Przygotowanie i udostępnienie materiału filmowego z koncertu zespołu "Tango Fogg - zapomniana piosenka" dla podopiecznych "Stowarzyszenia mali Bracia Ubogich".

7. 20.07.2021 - Przygotowanie i udostępnienie materiału filmowego ze spotkania autorskiego pt. "Paryski wernisaż" dla podopiecznych "Stowarzyszenia mali Bracia Ubogich".

8. 08.08.2021 - Koncert zespołu "Tango Fogg - zapomniana piosenka" w Domu Kultury "Orle Gniazdo" (koncert plenerowy przesunięty z dnia 31.07.2021 z powodu złych warunków atmosferycznych).

 

Projekt współfinansowany z budżetu Miasra Poznań